Etterspørselen har lenge vært skyhøy etter utviklere med riktig kompetanse og fornuftige priser i den norske IT-bransjen. Gjennom en årrekke har Akeo bygget opp en kompetent og erfaren utviklingsavdeling i India, som har utviklet ulike fintech og greentech-prosjekter for våre kunder. Denne kapasiteten skal vi nå tilby som såkalte “Eksterne utviklingsteam” i det norske markedet. 

Fra den første utvikleren ble ansatt for mer enn åtte år siden, til der vi er i dag, har det vært en lang, krevende og ikke minst spennende reise. Arbeidsmetodikken, rutinene og kulturen som er bygd opp har vi utnyttet i ulike kundeprosjekter, men alltid i prosjekter som Akeo har hatt styringen på. For et års tid siden testet vi for første gang å selge et såkalt eksternt utviklingsteam, altså utviklere som arbeidet i kundens team uten at selve prosjektet var forankret hos Akeo Norge. Kunden forholdt seg til oss for det administrative som kontrakt og fakturering, mens selve IT-leveransen ble gjort direkte fra Akeo India. Modellen har fungert så bra at vi i år tok på oss enda et slikt oppdrag for å teste, evaluere og tilpasse oss. Vår leveransekraft og utviklingskunnskap skal vi nå tilby til enda flere norske start-ups og etablerte bedrifter. 

Hvordan benytte seg av et eksternt utviklingsteam?

Et eksternt utviklingsteam gir muligheter for at man raskt og effektivt kan skalere bemanningen i utviklingsprosjekter. Det kan utgjøre en fleksibel og kostnadseffektiv måte å gjennomføre et IT-prosjekt. Som IT-leverandør eller konsulent skalerer dere raskt opp og ned etter antall ressurser prosjektet krever. Det er kort bindingstid og en enkel prismodell. For dere som et IT-selskap kombineres gjerne leveransen med designere, konsulenter, prosjektledere (fra oss eller dere) eller andre ressurser som dere allerede har. Vi tilpasser oss deres prosjektstyrings-metodikk og verktøy, eller vi tar med vårt eget.

Om dere allerede har utviklere som arbeider med et prosjekt og dere trenger ytterligere ressurser, kan våre utviklere bidra som ekstra ressurser inn i deres team. 

Du kan gjøre det selv

Det hender at noen kunder utfordrer oss på at de ganske enkelt kan gjøre det samme selv. Det er helt klart at hvem som helst kan koble seg opp mot et indisk utviklingsselskap og starte arbeidet. Som bedriftseier er jeg sikker på at du, som meg, får daglig henvendelser fra ulike selskap som ønsker å selge sine tjenester. Vi har brukt mange år på å lage modellen som i dag er grunnsteinen i Akeo. Akeo har allerede opparbeidet kultur, leveransekraft og arbeidsrutiner. Det gjør at du slipper å gjøre det selv.  

Jeg håper du kan fortelle meg mer om ditt prosjekt på et raskt onlinemøte, så kan vi se om vi sammen kan lykkes. Sett opp et møte her

Spread the word!

Related Insights